refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

Yazdır PDF

IHF (ULUSLAR ARASI HASTANELER FEDERASYONU)

Dünyanın en büyük sağlık kuruluşlarından birisi olan Uluslararası Hastaneler Federasyonu (IHF- International Hospital Federation) milyonlarca üyesi ve 100’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. IHF’ye Türkiye’den kabul edilen ilk hastane Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmuştur.

IHF, sağlık alanında pozitif bilim, değişim ve gelişime katkıda bulunmaktadır.  Uluslararası Hastaneler Federasyonu ilk kez,  1929 yılında faaliyete geçen Uluslararası Hastaneler Birliği'nin devamı olarak kurulmuştur. Federasyon merkezini 2002 yılında Voltaire, Fransa’ya taşımıştır. Federasyon, Sağlık çalışanlarının becerilerini, sosyal sorumluluklarını, ulusal ve uluslar arası dostluklarını geliştirme görevini taşımaktadır. IHF,  farklı ülke ve hastane organizasyonlarının bir araya gelerek çalıştığı uluslararası bir oluşumdur. Bir anlamda yalnız hastanelerin değil sağlık alanında diğer kurumların ve devlet birimlerinin üye olabildiği bu federasyonda günümüze değin ülkemizin hastaneleri temsil edilmemiştir.  Ancak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANEAH) başhekimi Prof. Dr. Nurullah Zengin temsiliyetinde ve Dr. Ecz. A. Alper Şahin’in temasları ile ANEAH, bir ilki başararak Türkiye adına temas hastanesi ve federasyon üyesi olarak kabul edilmiştir.  ANEAH yönetimi, yalnız tam üye ülke delegelerinin katılabileceği, A.B.D.’de 1–3 Haziran 2010 tarihleri arasında, Chicago’ da düzenlenecek olan “Hospital and Healthcare Associations’ Leadership” -“Liderler ve Liderlik” adlı toplantısına davet edilmiştir. Gelinen noktada bu üyelik, Türkiye'nin sağlık alanında geldiği noktanın ne kadar başarılı olduğunun en önemli göstergelerinden biridir. Sağlık alanında reform yapılması düşüncesi ile daha etkili koruyuculuk, sağlık politikalarının ve evrensel bir sağlık hizmetinin oluşturulması, temel sağlık hizmetlerinde yeni bir model geliştirilmesi, aile hekimliğinin uygulanmaya başlaması ve hastaneler için mali ve yönetim özerkliği getirilmesi ülkemiz sağlık hizmeti açısından önemli adımlar olmuştur. Tüm hastanelerde tamamıyla bilgisayara dayalı bir bilgi sistemi kurulması gibi konular da büyük önem taşımaktadır. IHF ile temaslarda bu konuların ve ülkemizdeki diğer sağlık alanındaki gelişmelerin dile getirilmesi kuşkusuz üyeliğin kabulünde büyük bir etkendir.


Uluslararası Hastaneler Federasyonuna üye olmak ve ülkemiz sağlık uygulamalarını uluslar arası alanda temsil etmek birçok alanda avantaj sağlamaktadır. Üyelik sayesinde, diğer ülkeler ve hastaneler ile sağlık hizmetleri uygulamalarında ortak çalışma, ikiz proje ve bilimsel ve sosyal ortaklıklar kurma imkanı doğmuştur. Federasyon üyesi hastanelerin her türlü verilerine ve bilimsel çalışmalarına ulaşmak,  uluslararası hastane gezi ve etkinlik programlarına dahil olmak mümkün olabilmektedir. IHF çatısı altında, uluslararası sağlık ortaklığı kurulabilmektedir. Ancak IHF programlarının gerçekleşmesinde tek şart gelişmiş ülke ekonomisine sahip olanlar ile gelişmekte olan, düşük gelirli ülkelerin üyeleri ve ilgili grupların ortaklığı göz önüne alınmaktadır. IHF sağladığı burs, eğitim ve değişim programları ve uluslar arası bölge çalışmaları ile sağlık sisteminin ve uygulamalarının geliştirilmesi konusunda önemli katkılar sağlamaktadır. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ülkemiz bu konudaki tüm program ve çalışmalara bundan sonra doğal olarak üye olmuştur.