refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

Yazdır PDF

International Affairs Offıce


              Uluslararası İlişkiler Birimi (UİB) Şubat 2011’de Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin uluslararası alanda kurumsal ilişkilerini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Birim faaliyetleri  Prof. Dr. Nurullah Zengin’e bağlı olarak Doç. Dr. Rabia Kahveci sorumluluğunda ve Dr. Ecz. Aydın Alper Şahin tarafından yürütülmektedir.

(International Hospital Federation IHF)

 

Amaçları;

  • Ülkemizde sağlık hizmetleri ile ilgili olarak uluslararası ilişkiler faaliyetlerine katkıda bulunmak, bu amaca yönelik olarak ulusal ve uluslararası konferans, seminer, yayın, panel ve diğer kültürel etkinlikleri gerekleştirmek,
  • İletişim araçlarını en verimli şekilde kullanarak sağlık alanında özel ve tüzel kurum, kuruluş veya ülkelerin mesajlarını en iyi ve doğru şekilde aktarmak ve anlatmak,
  • Yurt içi ve yurtdışı uluslar arası organizasyonları takip etmek veya düzenlemek,
  • Bilimsel faaliyetler yürüten dış merkezlerle işbirliği ve iletişimi sağlamak,
  • Hastanemiz bünyesinde yürütülen uluslar arası çalışmaları teşvik etmek ve duyurularını yapmak,
  • Hastaneler arası işbirliğini ve iletişimini sağlayan kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmak ve hastanenin üyeliğini sağlamak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
  • Uluslar arası alanda tecrübe ve deneyim paylaşımını hastanemiz bünyesine taşımak,
  • Hastanemiz çalışanlarının uluslar arası faaliyetlerini, araştırmalarını, proje ve ödüllerini, vb duyurmak.

 

2016 Kongre Durban

Membership Certificate yeni1

 

- IHF (ULUSLARARASI HASTANELER FEDARASYONU) NEDİR?

 

Birim Sorumluları

Doç. Dr. Rabia KAHVECİ

Uzm. Dr. Erdem GÜRKAŞ

Dr. Ecz. Alper A. ŞAHİN