refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

Yazdır PDF

KONSÜLTASYON HİZMETLERİ

Konsültasyon hekimlik mesleğinin vazgeçilmez uygulamalarından birisidir. Hastalıkların tanısı, tedavisi ve hasta bakımı pek çok branş doktorunun birlikte çalışmasını ve görüşlerini paylaşmasını gerektirmektedir.


Konsültasyon kuralları 13 Ocak 1960 yılında resmi gazetede yayınlanan Tıbbi Deontoloji Tüzüğünün 24-30. maddeleri arasında 7 ana başlıkta belirtilmiştir. Türk Tabipler Birliğinin 10 Ekim 1998 tarihinde yapılan 47. genel kurulu sonunda yayınladığı Hekimlik Meslek Etiği Bildirisinin 19. maddesinde konsültasyon isteyen ve konsülte eden hekimin uyması gereken mesleki ve etik kurallar belirlenmiştir.


Hastane  Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah ZENGİN'in başkanlığında konsültasyonlar sırasında hastanemizde karşılaşılan sorun ve aksaklıkları belirlemek, bunlara yasal çerçevede uygun çözümler üreterek konsültasyon kurallarını yazılı belge haline getirmek amacıyla multidisipliner bir kurul oluşturulmuştur.


Konsültasyon çalışma grubunun çok sayıda toplantı yaparak yukarıda belirtilen prensiplere ve hedeflere uygun olarak hazırladığı yönerge taslağı bir toplantıyla hekimlere tanıtılmış ve otomasyon sistemi üzerinden tüm hekimlerin eleştiri ve katkılarına açılmıştır. Bildirilen görüşler de göz önüne alınarak "Konsültasyon Hizmetleri İç Hizmet Yönergesi" son halini almış ve bu doğrultuda otomasyon sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.


Bu yönergenin, hastalarına özen ve saygı ile hizmet veren Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimlerinin yoğun çalışma temposu içinde iş akışlarını kolaylaştıracağına, hastanemizin hizmet kalitesini yükselteceğine inanıyoruz.


Saygılarımızla

-Konsültasyon Hizmetleri Çalışma Grubu

-Konsültasyon İç Hizmet Yönergesi

-Tamimler