refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

Aferez Ünitesi, Hematoloji Kliniği‟ne bağlı olarak hizmet vermektedir. Aferez; ayırma, uzaklaştırma anlamına gelen bir sözcüktür ve bu ünitede de hasta veya donörün kanının içindeki bileşenlerin ayrılması işlemi gerçekleştirilmektedir. Tam kanın donör veya hastadan alınarak, komponentlerine ayrılması, istenen komponentin tutularak geri kalan kısımların donör veya hastaya geri verilmesi işlemidir.

Merkezimizde hem donör hem de terapötik aferez yapılmaktadır. (Donör trombosit aferezi, plazmaferez, lökoferez, eritroferez, terapötik tromboferez, kök hücre aferezi,lipit aferezi gibi). Aferez işlemleri ünitemizde, gelişen teknolojiye paralel olarak bilgisayarlı otomatik cihazlar aracılığıyla gerçekleşmektedir.

Ünitede çalışan hekim ve hekim dışı personel sertifikalıdır.

Adres: ANEAH Merkez Bina, C Blok, 4. Kat.

Tel:0312 508 46 39 - 4789