refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerinin yürütüldüğü merkez “Tedavi Ünitesinde”, toplam sekiz adet uygulama kabini mevcuttur ve aynı anda sekiz hastaya hizmet verme kapasitesine sahiptir.

Bu ünite yatan ve ayaktan hastalara hizmet vermektedir ve aktif olarak çalışan iki fizyoterapist, bir fizik tedavi teknikeri ve bir iş uğraşı teknikeri mevcuttur. Elin travmatik ve travmatik olmayan hastalıklarının tanı, izlem, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin yürütüldüğü “El Rehabilitasyonu Ünitesinde” iki fizyoterapist ve bu üniteye bağlı

“Ortez Atölyesinde” iki ortez protez teknikeri görev yapmaktadır. Sıhhiye Semt Polikliniğimizde ise yalnızca ayaktan hastalara hizmet veren “Tedavi Ünitesi” mevcuttur ve bir fizyoterapist görev yapmaktadır. Sıhhiye biriminde bel-boyun okulu hizmeti de yürütülmektedir.


Adres: ANEAH Merkez Bina, C Blok, Bodrum 1. Kat.

Tel:0312 508 48 20