refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar


Hastanemiz bünyesinde hizmet veren Kemik İliği Nakli Merkezi, Eylül 1999’ da faaliyetine başlamıştır. 2003 Aralık ayında Hematoloji Kliniğine bağlanmış olup, halen Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji Kliniklerinin iş birliği ile kök hücre nakli devam etmektedir.

Merkez, European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) üyesidir. Merkezimizde akut lösemiler, kemik iliği yetmezlikleri, Hodgkin ve non-Hodgkin lenfomalar, multiple myeloma , Ewing sarkomu ve testis tümörleri gibi kök hücre nakli endikasyonu olan hastalar Hematoloji ve Onkoloji Kliniğince  oluşturulan ‘’ Kök Hücre Nakli ‘’ konseyinde değerlendirilerek nakil kararı alınmaktadır. Bu güne kadar (Ocak 2014) 222 allojenik ve 374 otolog olmak üzere toplam 594 nakil yapılmıştır.

Adres:ANEAH Merkez Bina, C Blok, 4. Kat.

Tel: 0312 508 47 88 (4787, 4790)