refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi hastanemiz C Blok zemin katta 5 sosyal hizmet uzmanı , Amatem Kliniği’nde 1 sosyal hizmet uzmanı ile hizmet vermektedir. 


Hastanemize sağlık hizmeti almak için başvuran hastalardan sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan (kimsesiz, terk, bakıma muhtaç, evsiz, yoksul, yaşlı, özürlü, sosyal güvencesi olmayan, aile içi şiddet mağduru, alkol ve madde bağımlısı, kronik hasta, ruh sağlığı bozulmuş, il dışından gelen, sığınmacı, mülteci ve yabancı uyruklu olan hasta ve yakınları gibi) hastaların tespit edilmesi, tespit edilen hasta ve yakınlarının psiko-sosyal, ekonomik, eğitim, iş, aile durumlarının değerlendirilmesi, değerlendirme sonucu uygun müdahale şekline karar verilmesi, hasta ve yakınlarına gereken sosyal desteğin sağlanması “Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi” tarafından gerçekleştirilmektedir.


Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi sosyal inceleme ve değerlendirme neticesinde hasta ve yakınları ile psiko-sosyal çalışma yapılması, ev, iş yeri, okul ziyaretlerinin yapılması, kurum bakımına yerleştirme, geçici barınma merkezlerine yerleştirme, ayni- nakdi yardım sağlama, tedavi giderleri için kaynak bulma ve yönlendirme, hasta nakil hizmeti, hastane vakıf kaynaklarını ve uygun toplum kaynaklarını etkin olarak kullanma gibi mesleki faaliyetleri yerine getirmektedir.


Tel: 0312 508 45 28