refakatveziyaret

Etkinlik Takvimi

Etik Kurul

Kalite Yönetim

Konsültasyon   Hizmetleri

 Hastanemize  Ulaşım

 

Hizmetiçi itim Planı

Ziyaretçi Defteri

Saymanlık Ödeme Listesi

 

                                              Hastanemizde Hergün  Saat 13:00 - 14:00 ve  19.00-20.00 Saatleri Arası Hasta Ziyareti Mümkündür

Hastane Ziyaretçilerimizin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

•             Hasta ziyaret saatleri dışında ziyarete gelinmemesi, çocukların ziyarete getirilmemesi önemle rica olunur.

•             Ziyaret saatlerinde çok sayıda ziyaretçi getirilmesi temizlik ve tedavi hizmetlerini güçleştirmekte, hastane dışından birçok mikrobun hastaneye girmesine sebep olmaktadır.

•             Ziyaret saatleri dışında servislerimize sivillerin girişi çok acil ve gerekli haller dışında mümkün değildir. Lütfen bu kurala uymaya özen gösteriniz.

•             Danışma görevlilerimiz vasıtasıyla hastanızın refakatçısını çağırtarak görüşebilirsiniz.

•             Hijyen açısından lütfen yiyecek ve içecek getirmeyiniz.

•             Yoğun Bakımlar, Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Yanık Tedavi Merkezi ve Kemik İliği Nakli Merkezi'ne hastaların enfeksiyondan korunabilmesi amacıyla ziyaret yasaktır.

•            Ziyaret saatleri her gün öğlen saat 13.00 ile 14.00 akşam 19.00 ile 20.00 arasındadır.

•            Çocukların sağlıklarını korumak açısından, küçük çocuklar ziyaretçi olarak getirilmemelidir.

•            Her hastanın kendi sağlık durumuna özgü diyet yapması gerekebileceğinden, doktor kontrolü dışında yiyecek ve içecek getirilmemesi uygun olur.

•            Hastanın yanında kalabalık ziyaretçi bulunması, hastaların ve ziyaretçilerin sağlığı açısından sakıncalıdır.

•            Ziyaret sırasında yataklara oturulmaması ve yüksek sesle konuşulmaması rica olunur.

•            Hastane görevlileri dışında tanımadığınız ve güvenmediğiniz insanlardan yardım istememelisiniz

Hasta Ziyaretinden Amaç Nedir

Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi) hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usullüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynı zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar.

Hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir:

Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanmaz. Kullananlar hakkında yasal hükümleri uygulanacaktır.

Güvenlik çalışanlarımız bu kuralları uygulamak zorundadır. Lütfen ısrar etmeyiniz.

Kimler hasta ziyaretine gitmemelidir?

12 yaş altı çocuklar, ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler

Hastanın sağlığı ile ilgili kime veya kimlere bilgi verilir?

Hasta erişkin ve şuuru açık ise; kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir hastanın şuuru kapalı ise; birinci derece yakınına bilgi verilir hasta çocuk ise; ebeveynine bilgi verilir. üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar

•             Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir.

•             Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur.

•             Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler.

•             Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.

•             Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.

•             Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.

•             Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde kapatılması gerekir.

•             Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaların hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

•             Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayacaklardır.

•             Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.

•             Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.

•             Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir.

•             Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.

•             Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.

•             Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.

Hastalarımızın sağlığı bizim için önemlidir.

Lütfen kurallara uyunuz...

 

 

Merkezlerimiz

Numune Broşürleri

Hastanemiz dahilindeki yeni uygulamalar, güncel konulara ait sağlık broşürlerine burdangörebilirsiniz. Daha fazlası için seçin

          Diğer Merkezlerimiz