refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

Görev Amacı
 
Kurum içi tüm hizmetlerin Sağlıkta Hizmet Kalitesi Standartları rehberliğinde yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak,

Temel İş ve Sorumluluklar

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,

Öz değerlendirmeleri yönetmek,

Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,

Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,

Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları(anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerin alınması)yönetmek,

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,

Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak,


Sağlıkta Kalite Standartları Versiyon 5 Gereği Kurulan Komite ve Ekipler

Hasta Güvenliği Komitesi

Çalışan Sağlığı Güvenliği Komitesi

Tesis Güvenliği Komitesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Eğitim Komitesi

Acil Durum Ve Afet Planı Sorumlu Ekibi

Nütrisyon Destek Ekibi

İlaç Yönetimi Sorumlu Ekibi

Bina Turu Ekibi

Palyatif Bakım Yönetim Ekibi

Mavi Kod Sorumlu Ekibi

Pembe Kod Sorumlu Ekibi

Beyaz Kod Sorumlu Ekibi

Eğitim ve Ar-Ge Birimi Üyeleri

 
Adres:ANEAH Merkez Bina, B Blok, Zemin Kat.  
Tel: 0312 508 50  15    
 
 
 
 
 
 
  Kalite Yönetimi Birimi Çalışanları 
         
 

 

   ÖZLEM HANIMMustafa-Kiremitçi

 Başhekim Yrd. Dr. Mustafa Kiremitci                                                                    Başhekim Yrd. Dr.Özlem Canbolat Bayramoğlu

                                                                                                                                                                                              
             
 
dilekl
 
 
Uzm. Dr. Dilek KANYILMAZ
Kalite Yönetim Direktörü
 
KALİTE YÖNETİM ÇALIŞANLARI
 
                                                                   Sevgiİ          PINAR