refakatveziyaret

Etkinlik Takvimi

Etik Kurul

Kalite Yönetim

Konsültasyon   Hizmetleri

 Hastanemize  Ulaşım

 

Hizmetiçi itim Planı

Ziyaretçi Defteri

Saymanlık Ödeme Listesi

 

TARİHÇE

2003 yılında Prof Dr. Yaşar Karaaslan’ın klinik şefliğinde kurulmuştur. Hastanenin C Blok 2. katında yer alan servisinde 15 yatağı mevcuttur. A Blok 31 ve 25 numaralarda, diğeri Kolej’deki semt poliklinik binasının 4. katında olmak üzere 3 poliklinik odasında hizmet verilmektedir. Ayrıca hem Numune hastanesindeki diğer kliniklere; hem de Ankara’daki diğer eğitim araştırma hastanesindeki tüm kliniklere konsültasyon hizmeti verilmektedir.

KLİNİK UYGULAMALARIMIZ

Romatoloji kliniğinde aşağıdaki hastalıkların tanı, takip ve tedavileri yapılmaktadır:
Osteoartrit, dejeneratif romatizmal hastalıklar (Kireçlenme tipi romatizmalar)
Mekanik karakterdeki ve inflamatuvar bel ağrıları
Tendinit, bursit ve sinir sıkışma sendromu gibi lokal romatolojik hastalıklar
Fibromiyalji (Yumuşak doku-kas romatizmaları)
Osteoporoz, osteomalazi ve diğer metabolik kemik hastalıkları
Romatoid artrit
Spondilartropatiler ve ankilozan spondilit
Akut romatizmal ateş
Erken artritler, reaktif artritler
Behçet hastalığı
Ailevi Akdeniz ateşi ve diğer oto-inflamatuar hastalıklar
Sistemik lupus eritematozus ve diğer oto-immün romatizmal hastalıklar (Skleroderma, Sjögren sendromu, antifosfolipid sendromu, vd)
Psöriatrik artrit (Sedef romatizması)
Gut, yalancı gut ve diğer kristal artritleri
Vaskülitler (Wegener granülomatozu, poliarteritis nodoza, Takayasu arteriti, dev hücreli arterit, Henoch-schoenlein purpurası, vd)
Sarkoidoz
Amiloidoz
İnfeksiyöz artritler, brusellozis
Eritema nodozum ve diğer pannikülitler
Diğer dahili hastalıklara eşlik eden romatizmal yakınmalar


 

Merkezlerimiz

Numune Broşürleri

Hastanemiz dahilindeki yeni uygulamalar, güncel konulara ait sağlık broşürlerine burdangörebilirsiniz. Daha fazlası için seçin

          Diğer Merkezlerimiz