refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

IMG 4391 1024x683diğer görüntüler için resime veya buraya tıklayınız

Hastanemizin ev sahipliğinde 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara’da bulunan eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanlarımızın katılımı ile T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylı Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi düzenlenmiştir.  Bu eğitim iki tam gün süresinde gerçekleştirilmiş olup katılımcılar birinci günde İKU temel ilkeleri, Helsinki Bildirgesi’nin önemi ve uyulması gereken noktalar, yasal düzenlemeler, klinik araştırmalarda ve gözlemsel çalışmalarda yöntem ve tasarım, taraflar ve sorumlulukları gibi temel konularda eğitim almışlardır. İkinci günde ise atölye çalışması ile gruplara ayrılarak farklı konularda araştırma örnekleri planlamışlardır.

Eğitime katılan 75 kişi katılmıştır. Eğitimin sonunda katılımcıların hepsi yapılan sınavı başarı ile tamamlayarak “T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylı” Klinik Araştırmalar ve İKU Başarı/Katılım Belgesi almaya hak kazanmıştır.

İyi Klinik Uygulamalar (İKU) nedir? İKU belgesi neden gereklidir?

İKU, insanlar üzerinde yapılacak olan klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına ilişkin etik ve bilimsel bir kalite standardıdır. İyi klinik uygulamaları araştırmaya katılan gönüllülerin hakları, sağ̆lığ̆ı ve mahremiyetlerinin korunduğu ve araş̧tırmadan elde edilen verilerin güvenilir olduğuna dair topluma güvence verir. Türkiye’de İyi Klinik Uygulamalar ilkelerine tam uyumun sağlanması için T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2012 yılında “Klinik Araştırmalarda Eğitim Programlama ve Değerlendirme İlkeleri” kılavuzunu yayınlayarak bu alandaki eğitimleri hem düzenlemeye tabi tutmuş hem de standardize etmiştir. Bakanlığın bu düzenlemesinde amaç, sağlık bilimleri alanında yapılan tez ve araştırmaların etik standardını ve güvenirliliğini sağlamaktır.