refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar


Elektriksel kardiyoversiyon

Renkli doppler ekokardiyografi(dissenkroni değerlendirilmesi dahil)

Transözafageal ekokardiyografi

Efor testi

EKG holter

Ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu

Koroner anjiografi

Kalp kataterizasyonu

Elektrofizyolojik çalışma

Ablasyon tedavileri (konvasiyonel teknik ve 3 boyutlu haritalama ensite eşliğinde)

Kalıcı kalp pili implantasyonu

İntraaortik balon pompası takılması

Biventriküler pil implantasyonu

Icd implantasyonu

Geçici pil uygulaması

Sinyal ortalamalı EKG çekilmesi

Icd ve kalıcı kalp pili kontrolü

Katater Laboratuvarı

Adres: ANEAH Merkez Bina, C Blok, Zemin Kat, Tel:4775

Eforlu EKG ve EKO

Adres: ANEAH Merkez Bina, C Blok, Bodrum 2. Kat,

Tel:0312 508 47 82