refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

IMG 3176 1diğer görüntüler için resime veya buraya tıklayınız

Hastanemiz Dr. Münif İslamoğlu Konferans Salonunda 16 Aralık 2017 Çarşamba günü ‘’Hiperbarik tıp Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar’’ konulu panel gerçekleştirildi.

IMG 3179 2diğer görüntüler için resime veya buraya tıklayınız

Panelde İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniği Anabilim Dalı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Maide Çimşit ve Hastane Yöneticimiz Prof. Dr. Nurullah Zengin moderatör olarak yer aldılar.

IMG 3198 3diğer görüntüler için resime veya buraya tıklayınız

Panele konuşmacı olarak katılan hastanemiz Genel Cerrahi Kliniği hekimlerinden Op. Dr. Serdar Gökay Terzioğlu, “Genel Cerrahi Uzmanı Perspektifiyle Kronik Yara ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi”  konulu sunumunda kronik yarada hiperbarik oksijen tedavisinden gördükleri faydaya vurgu yaptı. Kronik yaralarda hiperbarik oksijen tedavisini hangi durumlarda uyguladıklarını ve tedavinin sonuçlarından bahsetti.

IMG 3209 4diğer görüntüler için resime veya buraya tıklayınız

Panelde bir diğer konuşmacı olan hastanemiz KBB Kliniği hekimlerinden Op. Dr. Ayşe Seçil Kayalı Dinç ise “KBB Hastalıkları Uzmanı Perspektifiyle Hiperbarik Oksijen Tedavisi” konulu sunumunda özellikle ani işitme kayıplarında hiperbarik oksijen tedavisinin tedaviye yaptığı katkıdan ve daha önce yapılan çalışmalardan bahsetti. Ani işitme kayıplarında hiperbarik oksijen tedavisine başlamak için özellikle ilk yedi günün önemli olduğunun altını çizdi.

IMG 3216 5diğer görüntüler için resime veya buraya tıklayınız

Göz Hastalıkları Kliniği hekimlerinden Op. Dr. Mehmet Önen ise “Göz Hastalıkları Uzmanı Perspektifiyle Hiperbarik Oksijen Tedavisi” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Konuşmasında kendisinin de bir hekim olarak yapılan çalışmaları tekrar gözden geçirme fırsatı bulduğunu ve yapılan araştırmalara da atıf yaparak özellikle retinal arter tıkanıklarında hiperbarik oksijen tedavisinden ciddi faydalar görüldüğünü vurguladı. Erken dönem başvurularının öneminin altını çizen Önen, hiperbarik oksijen tedavisini çok daha etkin kullanmanın faydalı olacağını belirtti. Kök hücrenin önemine de vurgu yapan Önen, hiperbarik oksijen tedavisinde daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğine de değindi.

IMG 3221 6diğer görüntüler için resime veya buraya tıklayınız

Son olarak hastanemiz Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi hekimlerinden Uzm. Dr. Selcen Yüsra ABAYLI, ‘’Hiperbarik Oksijen Tedavisi ve Ankara Numune Hastanesi Uygulamaları’’ konulu sunumunda öncelikle hiperbarik oksijen tedavisinin ülkemizdeki ve dünyadaki gelişiminden bahsetti. Ardından hastanemiz Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezini tanıttı ve gerçekleştirilen uygulamalardan söz etti. Merkezimize başvuran ve tedavi gören hastalara dair sayısal verileri paylaşan Abaylı, çeşitli kliniklerin merkeze yönlendirebileceği hastalar hakkında da bazı bilgiler verdi. Ayrıca acil başvurularda hastaların bir sağlık kurulu raporuna ihtiyaç duymadan merkezden hizmet alabileceklerinin altını çizdi. Bununla birlikte, son zamanlarda yapılan çalışmalarla hiperbarik oksijen tedavisinin kök hücre mobilizasyonu başta olmak üzere nitrik Oksit ve büyüme faktörlerinin salınımını artırdığını gösteren anlamlı çalışmalardan da bahsetti.

IMG 7 7diğer görüntüler için resime veya buraya tıklayınız

Hastanemizde yoğun katılım ile gerçekleşen panelin soru- cevap etkinliğinde, özellikle ani görme kayıplarında SGK’nın ödeme için belirlediği ilk beş günlük süre sınırının uzatılması, en azından on gün olacak şekilde düzeltilmesi gerektiği tartışıldı. Panel, soru- cevap etkinliğinin ardından kokteyl ile son buldu.