refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

IMG 2803 1diğer görüntüler için resime veya buraya tıklayınız

Hastanemizde Tıpta Uzmanlık eğitimleri devam eden Asistan Hekimler Dr. Münif İslamoğlu Konferans Salonunda bir araya gelerek eğitim, sağlık hizmeti, nöbetler gibi kendilerini ilgilendiren birçok konuda birbirleriyle görüş alışverişinde bulunarak sorun tespiti tartışması yaptılar ve sorunlara yönelik çözüm önerileri üretmeye çalıştılar.

Toplantının başında TUEK Sekreteri Doç. Dr. Vildan Taşpınar, tıpta uzmanlık eğitimi ve TUEK ile ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra salondan ayrıldı ve toplantının ikinci bölümü Asistan Hekim Temsilcileri Dr. Velihan Çayhan ve Dr. Tunahan Çevik moderatörlüğünde devam etti.

Dr. Velihan Çayhan hastanemizin tarihçesini, günümüzdeki durumunu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesini anlattığı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından toplantının interaktif bölümüne geçildi ve toplantıya katılan asistan hekimlerin beklentileri, istekleri, sorunları konuşuldu.

Toplantının sonunda, asistan hekimler ile ilgili genel durum tespiti yapmak üzere hazırlanan ve toplantıya katılan asistan hekimlerin cevaplandırdığı anketin sonuçlarının ve yapılabilecek iyileştirmelere dair önerilerin yer alacağı bir raporun hazırlanması ve raporun Hastane Yöneticiliğine sunulması kararlaştırıldı.