refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

Ruh Sağlığı 1-1

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu'nun girişimi ile 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim günü "Dünya Ruh Sağlığı Günü" olarak kutlanmaktadır. Ruh sağlığı konusunda kamu bilinci oluşturmak ve ruhsal bozukluklara karşı koruycu çalışmaların ve tedavi hizmetlerinin tanıtılmasını ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen Dünya Ruh Sağlığı Günü Etkinlikleri çerçevesinde bu yıl için belirlenen tema “İş Yerinde Ruh Sağlığı”.

Biz de hastanemizde iş stresini azaltmaya ve motivasyonu artırmaya yönelik olarak çalışanlarımızın talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz kursları, kurslara katılan çalışanlarımızla birlikte ele aldık ve medya ile paylaştık.

İş yerinde ruh sağlığına önem vermek ve desteklemek bireylerin fiziksel sağlığı, toplumsal refah ve iş verimliliği için önemli olduğu kadar çalışma ortamının barışı ve refahı için de önemlidir. Bunun bilincinde olan kurumlarda iş yerinde çalışanların ruh sağlığını desteklemek için çalışanların istekleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak iş stresini azaltmaya ve motivasyonu artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilir.

Bilim dünyasında yapılan bir çok araştırma, hayata bakış açısı iyimser olan, olumsuzluklara toleransı yüksek olan kişilerin kısa ve uzun vadede çok daha yüksek performans gösterdiklerini ve işlerinin zorluklarından şikayet etmektense o işi zorluklarıyla birlikte sevebildiklerini göstermiştir.

Kurumlarda oluşturulan kurumsal kültür ve iklim, çalışanların hayata bakış açısını olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir. Olumlu etkiler oluşturabilmek amacıyla kurumsal kültür çalışmaları kapsamında çalışanların stresle baş edebilmeleri için motivasyon amaçlı bir çok faaliyet gerçekleştirilebilir. Bu faaliyetler aynı zamanda çalışanların kurumsal aidiyetlerini de güçlendirir. Kurumsal aidiyet duygusu yaşayan, kuruma bağlılık geliştiren çalışanlar iş stresinden daha az etkilenirler. Kurumlarda halkla ilişkiler çalışmaları sayesinde çalışanların da fikirleri alınarak birçok uygulama gerçekleştirilebilir. Belirli aralıklarla çalışanlarla bir araya gelerek yapılan toplantılar, çalışanların talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen eğitimler, kurslar; iş stresini azaltmaya yönelik sosyal organizasyonlar, geziler, piknikler, özel gün toplantıları bunlara örnek gösterilebilir.

Hastanemizde var olan güçlü kurumsal kültürün ve etkili halkla ilişkiler çalışmalarının ışığında hastane çalışanlarına yönelik, kendi talepleri dikkate alınarak eğitim merkezi salonlarımızda mesai sonrası saatlerde birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir. Çalışanlarımızın yoğun çalışma temposu içinde stresle baş edebilmelerine destek olmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla kendilerinden gelen talepler doğrultusunda kamu kurumlarıyla işbirliği dahilinde bir çok kurs ve eğitim gerçekleştirilmektedir. Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, Altındağ Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığımız işbirlikleri sonucunda başlayan kurslarımız belirli programlar kapsamında halen devam etmektedir.  

  • Resim Kursu: Resim kursu, hastanemizde on yıldır Ressam Hemşiremiz tarafından mesai saatleri sonrasında haftada üç gün seminer salonumuzda çalışanlara yönelik olarak gerçekleştirilmekte ve yapılan resimlerle yurt içi ve yurt dışı sergiler açılmaktadır.
  • İş ve Sosyal Hayatta İletişim Kursu: Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü işbirliği ile üç yıldır devam etmektedir.
  • Diksiyon Kursu: Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü işbirliği ile iki yıldır devam etmektedir.
  • Pilates Kursu : Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü işbirliği ile yeni dönem için planlanmıştır.
  • Tezhip Kursu : Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü işbirliği ile yeni dönem için planlanmıştır.
  • Türk Sanat Müziği Koro Çalışmaları: TRT Türk Sanat Müziği Sanatçısının şefliğinde seminer salonlarımızda koro çalışmaları bir yıldır devam etmektedir.
  • Bayanlar İçin Kuran Öğrenim Kursu: Altındağ Müftülüğü işbirliğiyle bayan çalışanlarımızın talebi üzerine açılan Bayanlar İçin Kuran Kursu üç yıldır mesai saatleri sonrasında seminer salonumuzda gerçekleştirilmektedir.
  • Erkekler İçin Kuran Öğrenim Kursu: Erkek çalışanlarımızın Erkekler İçin Kuran Kursu açılması talebi üzerine hastanemizde gerekli duyurular yapılmıştır. Yeterli başvuru olması halinde Altındağ Müftülüğü işbirliğiyle yine hastanemiz seminer salonlarında mesai sonrasında bu kursun açılması planlanacaktır.

Sağlık Bakanlığımızın politikalarına paralel olarak benimsediğimiz prensipler uyarınca hasta memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetini de önemsiyoruz. Çalışanlarımızın talep etmesi doğrultusunda diğer kamu kurumlarıyla işbirlikleri kurarak çalışanlarımızın faydalanacakları faaliyetleri hastanemiz koşullarını gözeterek gerçekleştirme konusunda çaba gösteriyoruz. Hem hastalarımız hem de çalışanlarımızın faydalanacağı sosyal faaliyetler içeren yenilikçi projeler geliştirmeye de devam ediyoruz. 

 

Ruh Sağlığı 2-1