refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

HTAi policy forum başkanı Laura Sampietro-Colom ile 1024x576

HTA: Policy Forum Başkanı Laura Sampietro-Colom ile beraber Rabia Kahveci 

Uluslararası Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Birliği (HTAi), Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi'nin tanıtımını, tüm sektörlerde uygulanmasını ve kullanılmasını destekleyen 65 ülkeden ve 6 kıtadan üyelerle gelişen küresel bir yapıdır.Karar vermede Sağlık Teknolojileri Değerlendirmenin etkili bir şekilde üretilmesi ve kullanılması ile uğraşan tüm paydaşlar için önde gelen bir tartışma platformu olmayı vizyon edinen HTAi; etkili teknolojilerin kullanımı ve sağlık hizmetlerinde kaynakların etkin kullanılması konularında karar vermenin bilimsel temelli ve çok disiplinli bir yöntemi olan HTA'nın dünyadaki gelişimi, iletişimi, anlaşılması ve kullanılmasını destekleyen dünya çapında bir kuruluştur.

HTAi aktif olarak uluslararası işbirliğine sahip bir kuruluş olup, Dünya Sağlık Örgütü ile resmi ilişkiler statüsüne ek olarak, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Ajansları Uluslararası Ağı (INAHTA), Sağlıkta Kalite Uluslararası Derneği (ISQua) ve Euroscan ile resmi Memorandum Anlaşması imzalamıştır. HTAi ayrıca örgüt üyeleriyle işbirliği yapan ve benzer düşünen diğer örgütlerle düzenli olarak çalışan bir yapıdır.

HTAi yönetim yapısı bir başkan, bir başkan yardımcısı ve dokuz yönetim kurulu üyesinden oluşur. Yönetim yapısı için seçimler üç yılda bir tekrarlanır. Doç. Dr. Rabia Kahveci bu önemli kuruluşa 2014 yılı Nisan ayındaCarole Longson ve David Banta gibi HTA alanında önemli isimler tarafından aday olarak gösterilmiş;  Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İtalya, Avustralya ve Kore'den de adayların olduğu seçimde en yüksek ikinci oyu alarak yönetimdeki üç koltuktan birine oturma hakkı kazanmıştı. 2017 yılında yapılan seçimlerde ise Alric Ruether ve Americo Cicchetti tarafından yönetim kurulu üyeliğine tekrar aday gösterilmiş ve 2020’ye kadar Direktör olarak yönetim kurulu üyeliğine tekrar hak kazanmıştır.

HTA alanında dünyaya yön veren böyle önemli bir kuruluşun yönetim kuruluna ikinci defa seçilmesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ülkemiz için gurur kaynağı olmuştur.