refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

F 039 1

diğer görüntüler için resime veya buraya tıklayınız

Hastanemiz Dr. Münif İslamoğlu Konferans Salonunda 17.03.2017 tarihinde ‘’Hiperbarik Oksijen Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar’’ paneli gerçekleştirildi.

F 034 2

diğer görüntüler için resime veya buraya tıklayınız

Panelde konuşmacı İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şamil AKTAŞ, Dünya’da ve Türkiye’de hiperbarik tıbbın gelişim sürecini ve son olarak endikasyonlarda gelinen noktayı ayrıntılı olarak anlattı. Türkiye adına uluslararası kuruluşlarda yönetim kurullarında anabilim dalı olarak yer aldıklarını böylece uluslararası camiada da söz sahibi olduklarını söyledi.  Türkiye’de yeni hiperbarik tıp kliniklerinin kurulum yerlerinin Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar ile düzenlendiğini ifade etti. Bu planlamaların tüm Dünya’da takdirle takip edildiğinden bahsetti.

F 047 3

diğer görüntüler için resime veya buraya tıklayınız

Panelde diğer konuşmacı olan SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniğinden Uzm. Dr. Selin Gamze SÜMEN, ‘’Ülkemizde Klinik Uygulama ve İşleyiş‘’ konulu konuşmasında Türkiye’de kamu hastanelerindeki hiperbarik tıp kliniklerinin işleyişinden ayrıntılı olarak bahsetti. Konuşmasında hiperbarik tedavisinin SUT (Sağlık Uygulama Tebliği)‘ta fiyatlandırılmasındaki sorunları dile getirdi. Yönetmeliğin geliştirilmesinin, hiperbarik tıp kliniklerinin basınç odalarının standardizasyonunun, uzmanlık dalının özellikli ve riskli meslek grubu kapsamına alınmasının önemini vurguladı. Konuyla ilgili çalışmaların sağlık çalışanlarına olumlu katkısının olacağından bahsetti.

F 048 4

 diğer görüntüler için resime veya buraya tıklayınız

Panelde bir diğer konuşmacı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kliniğinden Uzm. Dr. Selcen Yüsra ABAYLI, ‘’Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uygulamaları’’ konulu konuşmasında kliniklerinin işleyişinden ayrıntılı olarak bahsetti. On yataklı olan kliniğin, Türkiye’de yatarak hiperbarik tedavi hizmeti veren iki kamu hastanesinden biri olduğunu söyledi. Kliniğin Ankara ve çevresindeki illere hem acil hem de rutin tedavilerle 7/24 sağlık hizmeti sunduğundan bahsetti. Kliniklerinde entübe karbonmonoksit zehirlenmesi ağırlıklı olmak üzere yoğun bakım hastalarının da tedaviye alındığını vurguladı. 2016 yılında 5181 rutin, 229 acil olmak üzere toplam 5410 hastaya hiperbarik oksijen tedavisi verildiğini, buna rağmen SUT’taki fiyatlandırmalardan dolayı kliniğin maddi getirisinin yeterli olmadığını dile getirdi. Bu zararda SUT’ta acil endikasyon tanımında 10 endikasyon bulunmasına rağmen, sadece üç endikasyonun farklı (fazla) fiyatlandırılması ve Hiperbarik Tedavi seans ücretinin düşüklüğünün  önemli rol oynadığını anlattı. Ayrıca Hiperbarik tedavi seansı sırasında hastalara,  tedavi almadığı halde eşlik eden sağlık personelinin (doktor, hemşire ve basınç odası operatörü) dekompresyon hastalığı, basınç kabini kazaları ve riskleri, bulaşıcı hastalıklarla enfekte olma riski gibi risklerle baş başa olduğunu ve en kısa zamanda bu konuyla ilgili çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

F 055 5

diğer görüntüler için resime veya buraya tıklayınız

Hastanemizde yoğun katılım ile gerçekleşen panel, soru- cevap etkinliği ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.