refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

Yazdır PDF

Kalite Politikamız:

Eğitimli ve konusunda uzman personel ile zamanında, güvenilir ve izlenebilir laboratuvar hizmetleri ışığında doğru teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sunmak, hasta ve çalışan memnuniyetini sağlamak ve sürekli gelişen kalite yönetim sistemi şartlarına uygun sağlık hizmeti vermek kalite politikamızdır.

Misyonumuz (Görevimiz):

Güvenilirliğin temel prensip olduğu sağlık kuruluşumuzda, 1881 yılından itibaren kazandığımız tecrübe, eğitim ve araştırma görevi ile birlikte,  her bireyin gereksinimi olan sağlık hizmetini; nitelikli, deneyimli ekip  ve  güncel teknolojik donanım ile sunmaktır.

Vizyonumuz (Amacımız):

Ekibimizdeki nitelikli gücü, iyi eğitim altyapısı ile geliştirmek ve devamlılığını sağlamak, Ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin daha ileriye taşınması yolunda lider olmak, Güvenli sağlık hizmet sunumunda öncülük etmek ve bunu uluslararası boyuta taşımaktır.


Değerlerimiz

Hasta Haklarına Saygı, Tıbbi Etik Kurallara Bağlılık, Dürüstlük, Güven, Bilgi, Araştırmacılık, Yeniliklere Açık Olmak, Özverili Olmak, Sorumluluk, Duyarlılık, Şeffaflık, Katılımcılık, Ekip Ruhudur.

Hedeflerimiz

Ortak hedef ve aidiyeti sağlamak, bütün hastaneyi kabul edilebilir bir düzeye getirebilmek, tıbbi donanım yönünü geliştirmek, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bir standardizasyon oluşturmak, digital bir kütüphane kurarak çalışanlarımızın mesleki veri tabanlarına ulaşmalarını sağlamak,  yoğun bakımlarımızın alt yapı ve donanımlarını geliştirmek, acil servis gözlem ünitesini yenileyerek acil servis hizmetlerinin, iş akışını ve çalışan ve hasta memnuniyetini artıracak şekilde yeniden planlamak, poliklinik hizmetleri iş akışını çalışan ve hasta memnuniyetini artıracak şekilde yeniden planlamak, hasta memnuniyeti oranını artırmak, çalışan memnuniyeti oranını artırmak, kurum içi iletişim ağının güçlendirilmesidir.