refakatveziyaretb

 

Basın Video Arşivi

Etkinlik Takvimi3

Etik Kurul3

Hizmetiçi Eğitim Planı

Kalite Yönetim2

TUEK Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu

Konsültasyon Hizmetleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçi Defteri

 

Basında Hastanemiz

Hastanemize Ulaşım

 

 

Aylık Hekim Çalışma Planı

 

Kurumsal Dökümanlar

TUBITAK ULAKBIM EKUAL kapsamında Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin erişimine sunulan UpToDate Veri Tabanı lisans anlaşması 2014 yılında yenilenmiş olup, veri tabanına 1 Şubat 2014-31 Ocak 2015 tarihleri arasında erişim sağlanabilecektir. UpToDate veri tabani hakkinda detay bilgilere http://ekual.ulakbim.gov.tr/veritabani/#hast_vt adresinden erişim sağlanabilir. UpToDate veri tabanı genel bilgilendirme dökümanı ekte yer almaktadır.

UpToDate Nedir?UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüze sahip bir veri tabanıdır. UpToDate; doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. 
 

UpToDate dünyanın en çok kullanılan Klinik Karar Destekleme araçlarından birisidir, dünya çapında 158 ülkede 25 .000’den fazla hastanede, 700 .000’den fazla doktor tarafından kullanılarak daha iyi teşhis ve tedavi kararları almalarına yardımcı olmaktadır.

Dünya çapında yapılan birbirinden bağımsız 30 ayrı çalışmada UpToDate’in; hastane kalitesinin arttırılması, hasta yatış sürelerinin, ölüm oranlarının ve hastane harcamaların azaltılmasına yaptığı olumlu etkiler gösterilmektedir. 


 
UpToDate’in diğer veri tabanlarından farkı nedir?
• Diğer kaynaklardan daha geniş içerik kapsamına sahiptir. UpToDate içerik kapsamında, 100.000 sayfadan fazla hakemli ve orjinal metinden oluşmakta olan 10.000'den fazla klinik konu içeriği bulunmaktadır.
• UpToDate sahip olduğu özel formatı ve kullanışlı arayüzü sayesinde aranılan cevapların ihtiyaç duyulduğunda kısa süre içinde bulunmasını sağlamaktadır.

• UpToDate kaynak bilgileri, 5.100’den fazla yazar olarak hizmet vermekte olan doktor ve editör tarafından sürekli güncellenmektedir. Yeni içerik 4 ayda bir yayınlanmaktadır.• Teşhis ve tedavi konularında pratik tavsiyeler içermekte olan en güncel kanıta dayalı bilgiler uzman personel tarafından 
özetlenerek veri tabanına eklenmektedir.• Temel sağlık hizmetleri, jinekoloji, çocuk sağlığı ve dahiliye ve gibi çeşitli uzmanlık alanlarındaki geniş kapsamlı içerik bilgileri birleştirilerek sunulmaktadır. 

UpToDate - Gelişmiş Özellikler :UpToDate veri tabanı; hasta bakım kalitesinin yükseltilmesine destek olmak üzere sürekli geliştirilmektedir. Son 15 senede eklenen yeniliklerden bazıları şunlardır Üst düzey arama kapasitesi - Arama kutucuğuna birden fazla arama terimi birden girilerek, 10.000 konu alanı içerisinden aranılan cevaba kolaylıkla erişim sağlanmaktadır. 

• 9,000’den fazla derecelendirilmiş tedavi tavsiyesi (graded recommendations)• UpToDate veri tabanı içerisinde, 100.000 sayfadan fazla metin, grafik ve özet makale içeriği bulunmaktadır. • İlaç Veri tabanı ve ilaç etkileşimleri

Yetişkinler ve çocuklar için 5.100’den fazla ilaç ve doğal(bitkisel) ilaç hakkında geniş kapsamlı kaynak ilaç, bitkisel ilaç-bitkisel ilaç kategorilerinde ilaç etkileşim bilgilerine erişim sunmaktadır.
• “What’s New” sekmesi altında; önemli güncel gelişmeler hakkındaki bilgilerelere uzmanlık dallarına ayrılmış biçimde erişim sunulmaktadır.


Patient information; hastalara özel olarak yazılmış 1500’den fazla konu içeriği bulunmaktadır.


• Doktor ve hastalara e-posta ile gönderilmek üzere hazırlanmış bilgilendirme konuları bulunmaktadır.


Feedback sekmesi; kullanılarak UpToDate editörlerine soru ve öneri iletme özelliği bulunmaktadır. 


 
UpToDate veri tabanı kapsamı içerisinde aşağıda sıralanmış olan 21 uzmanlık alanında 10.000’den fazla konu içeriği bulunmaktadır.


Yetişkin & Pediyatrik Acil Tıp 

Temel Sağlık Hizmetleri &Dahiliye 

Alerji & İmmünoloji 

Kardiyovasküler Tıp 

Endokronoloji & Diyabet

Aile Hekimliği

Gastroenteroloji & Hepatoloji 

Genel Cerrahi 

Geriatri 

Hematoloji 

Hospital Medicine

Bulaşıcı Hastalıklar 

Nefroloji & Hipertansiyon 

Nöroloji 

Obstetrik, Jinekoloji ve Kadın Sağlığı 

Onkoloji 

Pediyatri 

Akciğer Hastalıkları 

Yoğun Bakım & Uyku Bozuklukları 

Romatoloji 

Dermatoloji
 
Geliştirilmekte Olan Uzmanlık alanları
Anestezi
Palyatif Bakım (Palliative Care)
 

Genel Cerrahi şu konuları içermektedir:

Karın Cerrahisi 

Baryatrik Cerrahi 

Biliyer (Safra) Cerrahisi 

Göğüs Cerrahisi 

Kolon ve Rektal Cerrahisi 

Endokrin Cerrahisi 

Gastrointestinal Cerrahi 

Genel Cerrahi 

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

Obstetrik Jinekolojik Cerrahi 

Laparoskopik Cerrahi 

Minimal İnvaziv Cerrahi 

Cerrahi Onkoloji 

Travma Cerrahisi 

Damar Cerrahisi 


 
Güvenilir Kaynak


UpToDate, sahip olduğu 700.000’den fazla kullanıcısı ile dünyanın en güvenilen medikal bilgi kaynaklarından birisidir. UpToDate, tıp alanında karşılaştırıldığı hemen hemen tüm veri tabanlarından daha çok kullanılmaktadır. Uluslarararası çapta 158’den fazla ülkede binlerce hastane doktoru tarafından kullanılması UpToDate’e dünya çapında gösterilen güvenin önemli bir göstergesidir. 


 
Eksiksiz ve Objektif İçerikUpToDate kurumsal yayıncılık ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Yazar ve editör kadrosu, yayıncılık standartlarını yerine getirmek için koordineli çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Kapsam dahilindeki tüm bilgiler 3 aşamalı denetim sürecinden geçirilerek içeriğin tam olarak doğruluğu ve en güncel kanıta dayalı olarak güncellenip güncellenmediği kontrol edilmektedir. UpToDate hiç bir tıbbi ilaç firmasından ödeme kabul etmez, böylelikle veri tabanında sunulan bilgilerin hiç bir dış etkene bağlı olmaksızın tamamen objektif olarak hazırlandmış olduğu garanti edilmektedir. 


 
Kanıta Dayalı Tavsiyeler


UpToDate yazar ve editörleri; 460’dan fazla hakemli dergi, online medikal kaynak ve rehber arasından en güncel kanıta dayalı tıbbi olayları titizlikle incelemekte ve değerlendirmektedirler. Tedavi tavsiyeleri uluslararası çapta kabul görmüş denetim standartları içerisinde derecelendirilmektedir.

UpToDate personeli; standartların tam olarak yerine getirilerek en iyi tıbbi kararların alınmasını sağlamak için, kanıta dayalı tıp dalında dünya çapında ünlü uzmanlar ile koordineli çalışmalarını kesintisiz olarak yürütmektedir. 


 
UpToDate Klinik Soruları Cevaplamaktadır


Yapılan araştırma sonuçlarına göre doktorlar günde ortalama 11 tıbbi soru ile karşılaşmaktadırlar. Bu soruların sadece %55’inin cevapları araştırılmakta ve bunların da sadece %40’ı cevaplanmaktadır. Bunun birkaç sebebi vardır: zaman eksikliği, soruyu önemsiz olarak görmek ve ilgili sorunun cevabının bulunmadığına inanmak 

UpToDate; klinik araştırma konularına ait cevapların daha kolay bulunmasını sağlayarak sağlık alanında önemli bir katkı yaratmıştır:


• UpToDate aboneleri’nin %86’sı UpToDate veri tabanı sayesinde daha çok soruyu cevapladıklarını 
• %88’i UpToDate kullanarak aradıkları sorunun cevabını daha çabuk bulduklarını 
• %90’ı UpToDate kullanımının hasta bakım yöntemlerinde değişiklik yapılmasına sebebiyet verdiğini


• %95’i UpToDate’in tıbbi bakım kalitesini yükselttiğini belirtmişlerdir. 

UpToDate veri tabanı; hasta bakım kalitesinin yükseltilmesine destek olmak üzere sürekli geliştirilmektedir. Son 15 senede eklenen yeniliklerden bazıları şunlardır: 

• 21 uzmanlık alanı 
• Maksimum arama kapasitesi 
• Derecelendirilmiş tedavi tavsiyeleri


• Tam metin makalelere yapılan linklemeler 
• İlaç veri tabanı ve ilaç etkileşimleri 
• Medikal sayaçlar 
• Uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmış yenilikler- (What’s New) 
• Hasta Bilgileri (Lexi-Comp işbirliği ile hazırlanmıştır)


UpToDate Erisim Adresi: http://www.uptodate.com/online
Icerik ve Ozellikler: http://www.geminiltd.net/depo/Icerik%20ve%20ozellikler%2017.2.pdf
DEMO (Flash) : http://www.uptodate.com/home/help/demo/institution/flash.html
DEMO (html)  : http://www.uptodate.com/home/help/demo/institution/index.html
Sunum : http://geminiltd.com.tr/dosyalar/Uptodate%20Sunum.zip
Yazarlar :  http://www.uptodate.com/home/institutions/toc.do?tocKey=table_of_contents/-1
Uzmanlik alanlari : http://www.uptodate.com/home/institutions/toc.html
E-brosur: http://www.geminiltd.net/depo/Uptodate_%20Brosur%2017.2.pdf   Sık sorulan sorular : http://www.uptodate.com/home/help/faq/index.html